กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
รายละเอียดสินค้า

กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205,ศูนย์รวมกล้องสำรวจ,

วิชั่น มาสเตอร์ บจก.

 

            กล้องวัดมุมแบบดิจิตอล (Digital Theodolit)เป็นกล้องวัดมุมแบบที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่(battery) มีส่วนประกอบภายนอกคล้ายกับกล้องวัดมุมแบบกลโดยทั่วไป จานองศาราบ จะแสดงผลออกทางหน้าจอดิจิตอล ในภาพ แสดงภาพส่วนประกอบกล้องวัดมุมดิจิตอล แต่ทั้งสองชนิดก็สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ นอกจากนั้นยังใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205

รายละเอียดทางเทคนิค

- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง

- กําลังขยาย 30 เท่า

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร

- ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตรหรือ 1 องศา 30 ลิปดา

- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร

- ค่าตัวคูณคงที่ 100 - ค่าตัวบวกคงที่ 0

- เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง

- หน้าจอแสดงผลจํานวน 1 หน้าจอ

- แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง 5 พิลิปดา

- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา

- ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

- ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

- สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมถึง

- มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร์รี่ได้

- สามารถป้องกันน้ําและฝุ่นได้ในระดับ IP66

- ได้รับประกาศนียบัตร ISO9001

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

- มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้

- ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมสามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ - มีลูกดึงและสาย 1 ชุด

- มีฝาครอบเลนส์

- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง - มีคู่มือการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุดด

กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205

 

 

บริษัท วิชั่น มาสเตอร์ จำกัด ให้บริการขายและเช่ากล้องสำรวจ บริการงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง บริการออกแบบและก่อสร้าง บริการเช่ากล้องสำรวจ เช่ากล้องสำรวจ เช่ารายวัน เช่ารายเดือน ราคาพิเศษ

- เช่ากล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ขาตั้งและไม้สต๊าฟ - เช่ากล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง

- เช่ากล้อง Total Station พร้อมอุปกรณ์ วัดมุม วัดระยะ ออกค่าพิกัด บันทึกค่า บริการงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และทีมงานคุณภาพ

- วางไลน์เสาเข็ม เป็นการกำหนดจุดที่ทำการตอกเสาเข็ม เพื่อใช้อ้างอิงในการตอกเสาเข็มลงในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน

- ทำ Topo Countour เส้นสมมติที่ลากไปตามพื้นภูมิประเทศบนแผนที่ภูมิประเทศ ผ่านจุดที่มีระดับความสูงเดียวกัน ในแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูงแสดงด้วยสีน้ำตาล และมีสีน้ำตาลเข้มในกรณีที่เป็นเส้นชั้น

- คำนวณปริมาณดินตัด ดินถม มีหลายวิธีดังนี้

1. Spot Levels Spot Levels

2. Grid

3. Average End Method Average End Method 4. Contours Cont

- หาค่าระดับ

- คำนวณค่าพิกัด

บริการออกแบบและก่อสร้าง การออกแบบบ้าน ด้านสถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก ส่วนการออกแบบโครงสร้างออกแบบโดยวิศวกรเพื่อให้มั่นใจว่าแบบ้านทุกหลังมีความสวยงาม โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม มีความแข็งแรง ปลอดภัยตามหลักงานวิศวกรรม โครงสร้าง ด้านเทคโนโลยีสามารถเพิ่มเติมระบบเสียงภายใน ระบบการสั่งงานทางโทรศัพท์ ระบบแจ้งเตือนภัยให้บ้านทุกหลังที่ผ่านการออกแบบจากทางบริษัทฯ เป็นบ้านแบบทันสมัย (Modern House) อย่างแท้จริง การก่อสร้างและการควบคุมงาน บ้านทุกหลังมีการตรวจสอบและควบคุมโดยวิศวกรและสถาปนิกอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและแรงงานที่มีฝีมือในการก่อสร้าง จัดทำการทดสอบวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น คอนกรีต เหล็กเสริม จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้คัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและมีความแข็งแรง ปลอดภัยจากโครงสร้าง รวมทั้งจัดทำแผนการทำงานและรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนแก่เจ้าของให้ทราบถึงความก้าวหน้า และมั่นใจว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ต่อเติม บ้าน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ สำนักงาน คอนโดมิเนียม

- งานฝ้าเพดานต่างๆ ฝ้าที่บาร์ ฝ้าฉาบเรียบ งานโครงกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน บานสวิง บานเปลือย งานกั้นก้อง งานผนังเบา รับกั้นผนักห้องด้วยกระจกหรือกั้นด้วยผนังเบาด้วยแผ่นยิบซั่ม

- งานตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์บิวอิน งานปูกระเบื้อง พื้น ผนัง - งานเหมาไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเดินสายไฟ ติดตั้งสวิทซ์ ติดตั้งตู้ควบคุม เดินสายเมน

- รับเหมางานประปา ติดตั้งเดินระบบท่อประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์ต่างๆติดตั้งวปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน วางถังแซท บ่อพัก

- งานโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างหลังคา Metal sheet โครงหลังคาโพลีคาร์บอเนต

กล้องสำรวจ , กล้องวัดมุม (Theodolite) , กล้องระดับ (Auto Level) , กล้อง Total Station , เครื่องมือทดสอบงานโยธา , เครื่องมือสำรวจ , จำหน่ายอุปกรณ์สำรวจ , บริการให้เช่ากล้องสำรวจ , บริการงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง , เช่ากล้องสำรวจรายวัน , วิชั่น มาสเตอร์ บจก.

 

สนใจติดต่อ

วิชั่น มาสเตอร์ บจก.

ที่อยู่ : 39/599 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เบอร์โทรศัพท์ : +668 9444 7853 , +668 5346 4591

เบอร์โทรสาร :0-2192-8035

อีเมล์ :info.visionmaster@gmail.com

เว็บไซต์ : visionmaster.thailandpocketpages.com

เว็บไซต์ : http://www.vision-master.com

information